1

HOOFDPIJN MET MIJN NIEUWE BRIL ?

 

ALGEMEEN
Hoewel hoofdpijn de oorzaak kan zijn door geen bril te dragen, kan het eveneens omgekeerd.
Indien men slechter ziet dan zonder of in vergelijking met de oude bril is het natuurlijk duidelijk dat de glazen niet correct zijn, maar wat als men beter ziet en problemen heeft ? 
Hoewel het soms een detail kan zijn, bij het hebben van hoofdpijn is er iets niet pluis en zal er iets moeten gedaan worden om het probleem op te lossen. Wat wel aanvaardbaar is, beter zien, geen klachten van hoofdpijn, maar wel dat men er zich niet goed mee voelt. Duizeligheid is dikwijls het geval. Indien zo, kan het soms wel de moeite zijn om wat inspanningen te doen om eraan te wennen.

terug

CORRECTIEWENNING

Als ogen met een bril gecorrigeerd worden kan dit in het begin soms een speciaal gevoel geven, dit wel alleen indien men voor de eerste maal een bril draagt of de correctie sterk gewijzigd is. De oorzaak is te wijten doordat er met de voorgaande refractiefout een verkeerde samenwerking ontstaan is tussen oog en hersenen die een oplossing zochten om zo goed en comfortabel mogelijk te kunnen zien. Als de fout gecorrigeerd wordt is deze samenwerking verstoord en het kan een tijdje duren om ze terug op de juiste manier te doen samenwerken. (zie oog-hersenen)

terug

GROTE VERANDERING VAN DIOPTRIE.
Ooit kreeg ik te maken met een kind die een enorm zware dioptrie nodig had. (25 dioptrie). Het was een wonder dat het kind vrij kon rondlopen want optisch gezien zag het kind slechts scherp op alles wat dichter dan 4 cm gelegen was. Toen hij rondliep botste hij tegen de tafel en de vraag van de ouders was logisch : " ziet ons kind nu wel beter,zijn die glazen correct ? " Het effect was gewoonweg dat het kind door de glazen wel scherp zag, maar wel alles veel kleiner dan voorheen. Alles toonde dus verder gelegen. (Indien het een + 25 dioptrie zou geweest zijn zou het effect omgekeerd geweest zijn). Dit effect van vergroting of verkleining is te wijten door de afstand tussen het glas en het oog. Identiek zoals men een loepe verder en dichter boven een tekst houdt, de vergroting verandert. Met contactlenzen was dit dus niet gebeurt. (zie hersenen herstellen fouten)

terug

ANISOMETROPEN
Wanneer de refractiefout tussen beide ogen (anisometropie) een groot verschil  heeft, is er eveneens een aanpassing nodig indien ze voor de eerste maal gecorrigeerd worden. Zoals reeds besproken geven correctieglazen door afstand oog-bril een vervelend verschijnsel. Bij negatieve correcties bekomt men een verkleind beeld, omgekeerd, bij positieve een vergrotend. Indien het verschil groot is passen de beelden van de twee ogen niet meer op elkaar en dat vraagt zeker wennen.
Bij zware verschillen van boven de 3,5 a 4,00 dioptrie bekomt men zelf dubbel zicht. Eveneens proberen de hersenen dit te verhelpen, doch ditmaal door geen rekening meer te houden met het slechtste oog. Het gevolg kan zijn dat men na een tijd een lui oog krijgt welke na lange tijd (zelf met de juiste correctie) niet meer goed zal functioneren. Om deze reden geeft de mutualiteit een teruggave bij aanschaf van contactlenzen want daar heeft men dit effect niet meer aangezien de contactlens op het oog ligt. Bij een zwaar verschil zal men de correctie voor de eerste maal niet volledig voorschrijven om dubbel beeld, duizelig gevoel of hoofdpijn te vermijden. (zie verschillende voorschriften).

terug

ASTIGMATEN
Astigmaten zonder bril zien alles vervormd en er ontstaat eveneens een samenwerking oog-hersenen die dit samen proberen op te lossen. Astigmaten hun zicht kan men iets of wat vergelijken met spiegels die niet perfect vlak zijn en je spiegelbeeld vervormd. Lang en mager, klein en dik enz ----  Indien men een vervormd beeld ziet proberen de hersenen zich aan te passen om het verkeerde beeld juist te interpreteren. 
De last die de hersenen nodig hebben om dit voortdurend te corrigeren kan wel hoog zijn en hoofdpijn teweeg brengen. Eveneens kan het zijn dat ondanks er geen hoofdpijnklachten waren zonder de correctie en met de nieuwe correctie die een perfect zicht geeft wel. Men ziet plots de vervormde beelden correct en de hersenen hebben het daar een tijdje moeilijk mee. Weliswaar mag de aanpassing niet te lang duren en indien men na enkele uren nog steeds hoofdpijn heeft is het aan te raden om de correctie te verminderen. Beter wat minder goed zien dan  hoofdpijn hebben.

terug

Samenvatting
Hoewel al deze besproken effecten verschijnen bij ploselinge veranderingen van zware verschillende correcties, mag dit maar van korte duur zijn. Weken aanpassing is dus veel te lang, tenzij men de bril niet continu draagt.
Indien de aanpassing te moeilijk wordt is de enige oplossing om de ogen minder te corrigeren, vandaar dat men een oogtest subjectief noemt. Een andere mogelijkheid is de sterkte van de glazen geleidelijk te verhogen. Wanneer men naar drie verschillende oogartsen zou gaan, zou het goed mogelijk kunnen zijn dat men drie verschillende voorschriften heeft. Het voorschrijven van glazen is dus subjectief, net zoals een arts misschien een iets wat zwaardere of minder zware dosis medicatie zal geven afhankelijk van het gewicht van zijn patient.

terug

GLASTYPE

ONTSPIEGELDE GLAZEN

Hoofdpijnklachten kunnen te wijten zijn aan ontspiegelde, of omgekeerd, niet ontspiegelde glazen.
De reflectie van het licht op uw brilglazen kan na langdurig fixeren hoofdpijn geven. Wanneer er weinig reflectie op uw glazen is, zal het zien veel comfortabeler zijn. Vooral om langdurig naar computer of andere beeldschermen te kijken.  Eveneens in een duistere omgeving waar felle lampen aanwezig zijn, zoals mensen die veel ' s avonds autorijden is het een aanrader. 
Daarentegen kan net het omgekeerde gebeuren ! Ontspiegelde glazen hebben de eigenschap het licht beter door te laten, maar hebben ook een negatieve eigenschap. Ze zijn veel sneller vuil, of beter gezegd, tonen sneller vuil. Indien er vetplekken van vingers of stof op de glazen komt, is er bovenop die vlek minder of geen ontspiegeling meer. Lang door vervuilde glazen kijken kan eveneens hoofdpijn bezorgen. Men kan dit vergelijken met woorden of zinnen waar letters ontbreken. De letter achter de vuile plek is niet of niet goed te zien en de hersenen moeten voortdurend gissen om de zin te kunnen ontleden.
Voor mensen die in stofferige of vette omgeving werken is het beter deze glazen niet te kopen, ze zijn alleen maar een last. Eveneens is dit zo wanneer glazen vol met krassen zijn, doch is dit hier niet toepasselijk aangezien het over de aanpassing van een nieuwe bril gaat en niet over slijtage van een oude.

terug

PROGRESSIEVE GLAZEN
Progressieve glazen geven bij vele mensen in het begin problemen om te wennen. Onderaan het glas is de correctie verschillend en alleen maar voor het nabijzicht bedoelt, dus teveel positief voor ver. Wanneer we door dit gedeelte kijken naar verdere afstanden zien we wazig en vergroot. Bij het naar beneden zien, kijken we door het leesgedeelte en zien we de grond en de voeten wazig en eveneens dichterbij door het vergrotende beeld. Als men trappen doet of rondwandelt is het in het begin oppassen. Eveneens zijn er bij progressieve glazen vervormingen te zien wanneer men door de zijkanten kijkt. Deze twee nadelige kenmerken zullen normaal gezien met de tijd een gewoonte worden en door de hersenen weggewerkt worden. Het wenningsproces kan soms na enkele uren voorbij zijn, maar kan ook dagen tot zelf enkele weken duren. Het spreekt vanzelf, hoe beter de kwaliteit van het glas, hoe minder vervormingen er aanwezig zijn en hoe sneller we het gewoon zullen worden. 
Hoofdpijnklachten zijn niet normaal maar mogelijk. Merendeels zijn hoofdpijnklachten te wijten doordat de bril iets te hoog zit, niet genoeg geinclineerd is of dat de glazen slecht gecentreerd zijn (zie verder). Indien alles correct gemonteerd is en de klachten niet gunstig evolueren is een beter kwalitatief glas aan te raden. Hoe goed de glazen ook zijn, de zijwaardse vervormingen zullen zonder twijfel verminderen, maar het vervelend zicht onderaan het glas zal steeds blijven. (zie kies de juiste glazen). 

terug

VERDUNDE ASFERISCHE GLAZEN
Zelden maar toch voorkomend zijn klachten bij verdunde - asferische glazen. Bij zware correcties wordt aangeraden om verdunde glazen aan te schaffen. Dit is wel een goede raad, maar eveneens kan hier een aanpassingsprobleem nodig zijn. Verdunde glazen zijn veel vlakker dan gewone en dit geeft soms problemen, vooral bij te grote brillen want het vervelend effect is het grootst aan de zijkanten van het glas.

terug

VERKEERD GEBRUIK VAN EEN LEESBRIL
Te zwaar positief is niet altijd door een foute oogmeting, maar komt eveneens voor wanneer men niet vermeld voor wat u de bril zal gebruiken of misschien anders gezegd, dat de opticien te weinig uitleg of vragen stelde.
Dit probleem komt het meest voor bij leesbrillen.
Een afzonderlijke leesbril beperkt de manier of houding en afstand bij het lezen. De graad van sterkte van een leesbril is niet alleen afhankelijk van de leeftijd maar eveneens met de leesafstand. Indien men met de leesbril verder kijkt dan de afstand waar de gemeten glazen op gebaseerd zijn is hij te zwaar positief. Het resultaat kan op iets verdere afstand wel beter zijn dan zonder, maar toch wazig. Indien men zich niet aanpast aan de afstand waarop de glazen gemeten zijn krijgt men hoofdpijn.

Meest voorkomende voorbeelden:
  • Sommigen leggen een krant op tafel en lezen op armlengte (50 cm), anderen lezen hem in een zetel waar de afstand veel korter is.
  • Computerschermen staan meestal op een verdere afstand dan de leesafstand
  • De bril vergeten afdoen als men ver kijkt.

terug

FOUTE CORRECTIE

De meest voorkomende fout is de richtingsas bij een astigmaat. Het glas moet exact op de juiste as corrigeren . Hoe zwaarder de astigmaatcorrectie , hoe meer men dit zal aanvoelen. Indien de as verkeerd is krijgt men nog meer vervormingen en zonder twijfel hoofdpijn bij ! Dit kan niet alleen voorkomen bij een verkeerde oogmeting, maar gebeurt ook bij de montage van de glazen. Er is ook de mogelijkheid dat de bril niet mooi rechtstaat of het glas (dikwijls in ronde brillen) wat gedraaid in de bril vast zit. 
De correctie kan ook te zwaar zijn. Indien ze teveel negatief is kan men met de glazen misschien beter zien dan zonder bril, maar de ooglens zal zich gedurig moeten inspannen of accommoderen. Door een teveel negatieve correctie wordt men kunstmatig verziend gemaakt. Als de glazen teveel positief zijn zal men het eerder merken doordat het beeld wat wazig is.

SLECHTE CENTRAGE

Wat bedoelt men met een slecht gecentreerd glas ? Normaal gezien moet het glas in het montuur geslepen worden, zodanig dat haar middelpunt voor de pupil van de brildrager komt. Indien dit niet gebeurt, bekomt men een prismatisch effect. Prisma's zorgen voor een beeldverplaatsing. Hoe zwaarder de dioptrie hoe groter het prismaeffect zal zijn. Wanneer zware prisma's voor het oog geplaatst worden zien we zelf dubbel. Bij niet zware prisma's kunnen de ogen wel een inspanning doen om de beelden op elkaar te houden, maar dit vraagt inspanning die hoofdpijn kan veroorzaken. De fout van een slechte centrage gebeurt dikwijls wanneer men een bril koopt die te groot is.
Zelden voorkomend maar toch mogelijk, ook kan de centrage correct zijn maar dat ze bij de oude bril verkeerd was. Eveneens hier is een wenning nodig. Indien men niet kan wennen is de opticien genoodzaakt om de glazen terug opzettelijk fout te monteren.

terug

VERKEERDE OF SLECHT AANGEPASTE BRIL

De bril is slecht aangepast.
Als de bril te hoog, scheef of niet goed geinclineerd is kan het zicht slechter of oncomfortabel zijn .Dit probleem doet zich vooral voor bij multifocale glazen. Hoe juist de glazen ook gemonteerd werden, indien de bril niet goed op de neus zit, (te laag, te hoog) had dit helemaal geen zin.  (zie de perfecte bril)
Als laatste kan de bril teveel spannen op de slapen of achter de oren. Hoewel de pijn draaglijk is kan dit na lange tijd hoofdpijn geven.

terug

Paul Hantson 
 


HEEFT U NOG ANDERE VRAGEN ?
BEZOEK HET NIEUWE FORUM VAN DE BELGISCHE OPTIEKGIDS